Baidar?s Irklent?s

Kvie?iame plaukti baidar?mis ir iklent?mis ventosios upe. Marrut? parinksime pagal J?s? pageidavimus. Galimi 2, 4, 6, 8 valand? ygiai. Atvyk? ir ?sik?r?, b?site nuveti auktyn upe ir atplauksite tiesiai ? sodyb? arba plauksite emyn upe ir mes Jus paimsime sutartoje vietoje.