Edukacin?s programos m?s? sodyboje

INKIL? ŠVENT?

Prasmingai pasitikite pavasar? draug? b?ryje: pagaminkime inkilus parskrendantiems paukš?iams. Kvie?iame Jums atvykti, pasidžiaugti pavasariu, pasidaryti inkilus iš jau paruošt? ruošini?, juos dekoruoti.
Programa:
- paskaita apie parskrendan?ius paukš?ius;
- trumpas instruktažas, inkil? gaminimas;
- inkil? dekoravimas.
Programos trukm? 2-3 val. (gali ir daugiau, kol pagaminsime inkilus bei juos dekoruosime).
Edukacin?s programos kaina- 6 eur/asmeniui.
?skai?iuota: – paskait?l? sodyboje  (apie 30 min.);
- dviem asm. vienas inkilas (ruošiniai). Inkilus gamina porose, su sodybos šeimininko pagalba (apie 1 val.);
- dekoravimas (apie 30 min.);
- viktorina šia tema.
Išsik?l? inkilus prie nam? ar mokyklos j?s gal?site džiaugtis parskridusiais paukš?iais.
Nelaukite stebukl? , kurkite juos patys!

PYNIMAS IŠ VYTELI?

Tai puikus b?das atsipalaiduoti, užmiršti kasdienius r?pes?ius, prasmingai praleisti laisvalaik? šeimos ar draug? rate ir džiaugtis savo rankomis nupintu, nepakartojamu, šiltu, gaminiu.
Programos trukm? gali trukti iki 8 valand? ( priklausomai nuo pasirinkto gaminio sud?tingumo ir dydžio ir žinoma nuo pyn?jo sugeb?jim?). Pynti savarankiškai galima nuo 12 met?.
Program? veda sertifikuot? tradicini? amat? meistras, senojo amato pynimo puosel?tojas Vytautas Šemelis.
Programos kaina 6-8 eur asmeniui ( priklauso nuo asmen? skai?iaus).

MEDINIAI SENELI? ŽAISLAI

Kažkada mediniai žaislai buvo vieninteliai, kuriais žaid? m?s? t?vai ar seneliai.  Reik?jo dešimtme?i?, kad žmon?s v?l gr?žt? prie to, k? kur? laik? pamiršo – prie nat?ralumo, ekologijos.
Edukacin? program?l? „Mediniai seneli? žaislai“ puiki proga susipažinti su žaislais,  kuriais kažkada žaid? m?s? seneliai: vilkeliai tekinti ir išdrožti, propeleris, paleidžiamas sukant delnais, pušies žiev?s laivelis, ?žl?, žaislin?s rog?s su žirgeliu, žaisliniai rateliai, švilpyn?s, tarškyn?, lošimo kauliukas ir sukutis, išardomi mediniai galvos?kiai ir kt.
Visi žaislai ?vertinti tautinio paveldo sertifikatu.
Program?l?s metu susipažinsite su žaisl? gaminimo ypatumais ir žaisite žaidimus: gal?site varžytis individualiai ar burtis ? komandas, kas sud?s grei?iau medin? išardom? žaisl? ir pan. Žaisl? k?r?jas Vytautas Šemelis suk?r?s ir jau gamina keliasdešimt skirting? medini? išardom? žaisl?, tad, net jei tam skirtum?te vis? dien?, tai juos sud?tum?te tikriausiai sunkiai.
Program?l?s trukm? gali b?ti labai ?vairi, priklauso nuo J?s? pageidavim?.
Program?l? veda sertifikuot? tradicini? amat? meistras Vytautas Šemelis.
Program?l?s kaina: 45 – 60 eur. ,priklauso nuo trukm?s ir dalyvi? skai?iaus.