Lankytinos vietos

Šeimyniški? piliakalnis

Piliakalnyje stov?jo Užpali? pilis. Užpaliai minimi 1338 m. Pilies papil? 1373 m. kovo m?nes? nakt? užpuol? ir sudegino Livonijos ordinas, išžudydamas visus jame buvusius žmones ir išsivesdamas 70 arkli?. 1398m. minimas Užpali? pilies viršininkas. 1433 m. vasario pradžioje pil? sudegino Livonijos ordinas, ta?iau ji greitai atstatyta, nes 1448 m. v?l minimas pilies viršininkas, o 1453 m. ?ia planuota rengti susitikim? d?l sien? su Livonija sureguliavimo. Piliakalnis datuojamas I t?kst.­- XV a.

Vieta: Šeimyniški? km., Užpali? se., Utenos r. Nuo sodybos apie 2 km. Pasiekiamas nuvažiavus nuo Užpali? link Duset? 3,5 km, prieš antr? žvyrkel?, kertant? upel?, keliuku pasukus ? dešin?, už 600 m, prie sodybos pakaln?je pasukus ? dešin? ir pa?jus 250m.

seimyniskiu-pil._cr seimyniskiu-pil.1_cr seimyniskiu-pil.31_cr

Konglomerato atodanga

Anks?iau šioje vietoje buvo žvyro karjeras. Bekasant žvyr? buvo atkasti gana keisti iš molio ir akmenuk? susidar? didžiuliai luitai. Pasirod? tai es?s gana retas gamtos paminklas. Konglomerato uola paskelbta geologiniu gamtos paveldo objektu 2002 metais.

Vieta: Šeimyniški? km., Užpali? sen., Utenos raj. Nuo sodybos apie 500 m.

konglomeratas2_cr Konglomeratas_cr

Krokul?s šaltinis

Prie pat Užpali?, dešiniajame Šventosios krante, yra neužš?lanti, nuolat tekanti versm?. Iš jos ? Švent?j? ?teka mažas sraunus upeliukas Krokul?. Vanduo šaltas, švarus ir tyras. Krokul?s šaltinis apipintas padavimais ir legendomis. Senov?je ?ia buvusi pagoniškos šventov?s vieta, Žynio gyvenviet?. Teigiama, kad Krokul?s vanduo turi gydom?j? savybi?. Neatsitiktinai ?ia visuomet b?na žmoni?, kurie tiki stebuklinga šio vandens galia ir juo prausiasi, mielai vanden? geria.

Vieta: Lygamiškio km., Užpali? sen., Utenos raj. Nuo sodybos apie 6 km.

krokule_cr krokule1_cr

Lygamiškio piliakalnis

Piliakalnis (Geniupio Kalnas) ?rengtas Šventosios dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje, Geniupio dešiniajame krante. Aikštel? trikamp?, pailga ŠR-PV kryptimi, 70 m ilgio, 60 m plo?io PV krašte. ?ia supiltas 90 m ilgio, 1,3 m aukš?io, 10 m plo?io lanko formos pylimas išoriniu 1,6 m aukš?io šlaitu. Šlaitai stat?s, 8-10 m aukš?io.

Vieta: Lygamiškio km. , Užpali? sen., Utenos raj. Nuo sodybos apie 5 km. Pasiekiamas iš Užpali?-Sv?das? žvyrkelio už 500 m nuo Užpali? centro pervažiavus Švent?j?, pirmoje sankryžoje pasukus ? kair? (PV) ir pavažiavus 1 km (yra kelio dešin?je (ŠV)).

lygamiskio-pil.-laumes-valtis_cr